J'avais

Ur ganaouenn iwerzhonat azasaet ha lakaet e galleg gant Klaris Lavanant ha Dan ar Braz. Filmet en iliz Koatreven e 2016.

Posted by Gigi on 09/12/2019
Gweloù / Vues: 47 - Aotre / Licence: License: by-nd Creative Commons License